VinterJukola 2019-20

Terminliste

Retningslinjer: Tre løyper: A-lang, 40-45 minutter. A-kort, 30-35 minutter. C-løype, 20-25 min. A-lang løypa skal ha en form for gafling ved fellesstart. Ved krevende terreng bør A-kort løypa legges nærmere B-nivå.C-løypa bør være enkel C-nivå.Løpene legges hovedsakelig i skogen så sant forholdene tillater det. Arrangørene bør ha en «reservearena» til bruk ved store snømengder, evt.velge arrangementssteder med mulighet for løyper både i skogen og/eller i gater.Vinter-Jukola har fokus på god løype- og kartkvalitet. Det bør velges rutinerte løypeleggere og det skal være god kvalitet på løype/karttrykk. Det skal være EKT på alle poster, resultater legges ut på Eventor etter arrangementet.Alle løp legges ut i Eventor, med påmeldingsfristen kvelden før hvert enkelt løp. PM/kort informasjon om løpet skal legges ut på Eventor senest to dager før løpet. Startkontingent kroner 30 pr. startende løper, som faktureres etter siste løp.Vinter-Jukola arrangeres i utgangspunktet som fellesstart, med fremmøte 18.00 og start 18.30. Arrangøren oppfordres til å åpne for at løpere som ønsker å starte individuelt kan gjøre dette, først og fremst i tiden FØR fellesstarten.Vinter-Jukola har en egen Facebook-side: https://www.facebook.com/groups/307128825968310/