Vinter-Jukola 2022/23 start 2. november!

Fullstendig terminliste for Vinter-Jukola 22/23! Oppstart onsdag 2.november i Rømminga, Larvik.

Følg med i Eventor for detaljert info om hvert løp. Velkommen og spre det glade budskap!

På Vinter- Jukola finner du tre eller fire løyper, avhengig av terreng: A-lang (4,5-6,0 km), A-mellom (3,5-4,5km) A-kort (2,0-3,0km), C-løype (1,5-2,5km).
Løpene legges hovedsakelig i skogen så sant forholdene tillater det. Arrangørene bør ha en «reservearena» til bruk ved store snømengder, evt.velge arrangementssteder med mulighet for løyper både i skogen og/eller i gater.

Vinter-Jukola har fokus på god løype- og kartkvalitet. Det bør velges rutinerte løypeleggere og det skal være god kvalitet på løype/karttrykk.
Det skal være EKT på alle poster, resultater legges ut på Eventor etter arrangementet.
Alle løp legges ut i Eventor, med påmeldingsfristen kvelden før hvert enkelt løp. PM/kort informasjon om løpet skal legges ut på Eventor senest to dager før løpet.
Startkontingent kroner 40 pr. startende løper, som faktureres av arrangerende klubb.
Vinter-Jukola arrangeres i utgangspunktet som fellesstart, med fremmøte 18.00 og start 18.30. Arrangøren oppfordres til å åpne for at løpere som ønsker å starte individuelt kan gjøre dette, først og fremst i tiden FØR fellesstarten.