Vinter-Jukola 2020

Løp hver onsdag fram til utgangen av mars, kun med opphold i vinterferie.

Vinter-Jukola arrangeres som fellesstart, med fremmøte 18.00 og start 18.30. Løpere som ønsker å starte individuelt kan gjøre dette, først og fremst i tiden FØR fellesstarten.

Tre løyper: A-lang, 40-45 minutter. A-kort, 30-35 minutter. C-løype, 20-25 min. A-lang løypa skal ha en form for gafling ved fellesstart. Ved krevende terreng bør A-kort løypa legges nærmere B-nivå. C-løypa bør være enkel C-nivå. Løpene legges hovedsakelig i skogen så sant forholdene tillater det. Arrangørene bør ha en «reservearena» til bruk ved store snømengder.
Vinter-Jukola har fokus på god løype- og kartkvalitet. Det bør velges rutinerte løypeleggere og det skal være god kvalitet på karttrykk.

Oversikt 2020

08.01.2020, 9 Nanset IF, Fagerli Rundkjør, Gamle Kongevei Larvik OK Tobias og Tom Kristensen
15.01.2020, 10 Fritidsparken Skien OK
22.01.2020, 11 Surte Fv 40 ved Kvelde Hedrum OL Tom Aasrum
29.01.2020, 12 Brattås Skole Skjelsvik etter avkjøring E18 Porsgrunn OL Dagfinn Torpe og Jan Gatevold
05.02.2020, 13 Stavernshallen Fv 301 Stavern Larvik OK Jørgen Frøyd
12.02.2020, 14 Grasmyrhallen Fv 352 mellom Stathelle og Langesund OK Skeidi
Vinterferie
26.02.2020, 15 Stormbanen Skien OK Bjørn Richard Kirste
04.03.2020, 16 Vesterøya idrettspark Sandefjord OK Benjamin Gjone og Stein Martinsen
11.03.2020, 17 Langesund barneskole Fv 352 mellom Stathelle og Langesund OK Skeidi

Løpene under er avlyst pga fare for Korona smitte:
18.03.2020, 18 Svanvik Skole Fv 353 ved Svanvik skole Porsgrunn OL Lars Ole Thunold
25.03.2020. 19 Nalumstranda Fv 301 mellom Stavern og Helgeroa Larvik OK Ole Petter Aasrum

Info legges ut her på facebook fortløpende.