Vinter-Jukola 2017-2018

Vinter-Jukola 2017-2018

For oppdatert informasjon- se hvert enkelt løp i Eventor!

25.10.2017 1 Langangen Skole Gamle E-18 Langangen Porsgrunn OL Kent Morgan og  Alexander Storemyr
01.11.2017 2 Fokserød Fokserød Sandefjord OK Martin Hasle og Cornelius Bjørk
08.11.2017 3 Vestre Gulset Gulsetringen Skien OK Gisle Nysæter
15.11.2017 4 Rømminga Rundkjøring v /Nordbyen, Larvik Larvik OK Ole Petter Aasrum
22.11.2017 5 Rugtvedt skole Gamle E-18 v/Lasses OK Skeidi Bjørn Polland
29.11.2017 6 Ringdalsskogen Etter avkjøring E-18 Ringdal Hedrum OL Tom Aasrum
06.12.2017 7 Tveten Skole Fv 32 Vallemyrene mot Eidanger kirke Porsgrunn OL Magne Klovning og Jan Gatevold
13.12.2017 8 Sandefjord Sandefjord Sandefjord OK Sandefjord City race v/Per Erik Larsen
20.12.2017 9 Ra U-skole Fv 302 Veldrebakken Larvik OK Jørn Sundby
03.01.2018 10 Fritidsparken Fv 36 Skien OK Per Furuheim/Gunnar Mosevoll
10.01.2018 11 Brunla skole Fv 301 nord for Stavern Larvik OK Tobias og Tom Kristensen
17.01.2018 12 Heistad Skole Lundedalen, Heistad på fv 354 Porsgrunn OL Håkon og Halvard Kornmo
24.01.2018 13 Grasmyrhallen Fv 352, Grasmyr OK Skeidi Gro Pedersen
31.01.2018 14 Stavernshallen Fv 301 Stavern Larvik OK Per Olav Gulbrandsen
07.02.2018 15 Fritidsparken Fv 36 Skien OK Tom Saga/Gunnar Mosevoll
14.02.2018 16 Kariåsen Sandefjord OK TBA
Vinterferie!
28.02.2018 17 Sportybanen Gamle E-18 Bommestad Hedrum OL Anders og Sindre Holt
07.03.2018 18 Langesund barneskole FV 352, Langesund OK Skeidi Inge Glittum
14.03.2018 19 LOK klubbhus Tanum Fv 302 Tanum Larvik OK Lars Fremstad
21.03.2018 20 Borgeåsen, NRK Rundkjøring ved Hovengasenteret, Fv 32 Porsgrunn OL Anna Meen og Hanne Vassend

Opplegg:
Tre løyper: A-lang, 40-45 minutter. A-kort, 30-35 minutter. C-løype, 20-25 min. A-lang løypa skal ha en form for gafling ved fellesstart. Ved krevende terreng bør A-kort løypa legges nærmere B-nivå.
C-løypa bør være enkel C-nivå.
Løpene legges hovedsakelig i skogen så sant forholdene tillater det. Arrangørene bør ha en «reservearena» til bruk ved store snømengder, evt. velge arrangementssteder med mulighet for løyper både i skogen og/eller i gater.

Det skal være EKT på alle poster, resultater legges ut på Eventor etter arrangementet.
Alle løp legges ut i Eventor, med påmeldingsfristen kvelden før hvert enkelt løp. PM/kort informasjon om løpet skal legges ut på Eventor
senest to dager før løpet.
Startkontingent kroner 30 pr. startende løper, som faktureres etter siste løp.
Vinter-Jukola arrangeres i utgangspunktet som fellesstart, med fremmøte 18.00 og start 18.30. Arrangøren oppfordres til å åpne for at løpere som ønsker å starte individuelt kan gjøre dette, først og fremst i tiden FØR fellesstarten.