Uttakskriterier stafetter POL 2020

Tiomila, 02.-03.05: (Uttaksdato: 21.04)
Ungdomsklasser:
 Vestfold 2-dagers 28.3 og 29.03
 Skjønn
Dame og herreklasser:
 Vestfold 2-dagers, 28.3 og 29.03
 Lørdagskjappen 18.04,
 Jysk 2-dages 14. og 15.03
 Skjønn


NM-sprint stafett, 24.05: (Uttaksdato: 22.05)
 NM-sprint, 21.05
 KM-sprint, 19.04
 Skjønn


Jukola/Venla, 13.-14.06: Uttaksdato: 03.06)
 Pinseløpene Skrim, 31.05 og 01.06
 Tio-mila, 02.-03.05
 Skjønn


KM-sprintstafett, 30.08: (Uttaksdato: 28.08)
 HL-sprint, 04.08
 Norsk O-festival sprint, 26.06
 NM-sprint 21.,12. og 24.05
 KM-sprint, 19.04
 Skjønn


KM-stafett, 23.08: (Uttaksdato: 22.08)
 KM-lang, 22.08
 HL 05.08 (ungdom)
 NC og NM-ultra Drammen 15.-16.08 (junior)
 Kjoseløpet 16.08 (Veteran)
 Skjønn

NM-stafett, 13.09: (Uttaksdato: 12.09)
 KM-stafett, 23.08
 NM-mellomdistanse 12.09
 NM-langdistanse 10.09
 Skjønn


NM-stafett jr, 20.09: Uttaksdato: 15.09)
 KM-stafett 23.08
 NM-langdistanse 10.09
 NM-mellomdistanse 12.09
 NM-stafett sr. 13.09
 Skjønn

Prinsipper for uttak:
Løpene markert med uthevet skrift vektlegges mer enn de som ikke er uthevet.
Der løpere har løpt i samme klasse eller i løyper med tilsvarende fysisk og teknisk vanskelighetsgrad
vurderes kilometer-tider. Dersom løper(e) som ikke har løpt uttaksløp skjønnsmessig vurderes opp mot
hverandre sees det på tidligere løp der begge har konkurrert.  Løp nærmest i tid tillegges mest vekt.
Skjønnsmessig vurderes også potensiale til den enkelte løper i den løpstype og det terreng konkurransen går i.
I stafetter hvor vi stiller flere lag i samme klasse skal førstelaget prioriteres slik at laget blir best mulig, mens ytterligere lag kan vurderes satt opp slik at de styrkemessig blir like. I stafetter hvor det er hovedklasser
(f.eks KM-klasser) skal lagene i disse klassene prioriteres fremfor andre klasser.
Det skal prioriteres å stille rent klubblag fremfor kombinasjonslag dersom det er mulig, om ikke annet er opplyst av styret/UK i god tid før påmeldingsfristens utløp.
UK består i 2020 av:
 Sportslig leder; Magne Wiig Mathisen
 Trener; Thore Kornmo
 Medlem sportslig utvalg Hilde K. Rosenvold
Ved rangering/uttak som angår medlemmer av egen husstand tas berørt UK-medlem ut av
uttaksbehandlingen av den aktuelle løperen. I dette tilfellet kan annet medlem av sportslig utvalg tas med i uttaksbehandlingen dersom gjenværende UK-medlemmer er uenige.