Terminliste Vinter-Jukola 2021

Løpene legges hovedsakelig i skogen så sant forholdene tillater det. Arrangørene bør ha en «reservearena» til bruk ved store snømengder, evtentuelt velge arrangementssteder med mulighet for løyper både i skogen og/eller i gater.

Tre løyper: A-lang, 40-45 minutter.

A-kort, 30-35 minutter.

C-løype, 20-25 min.

A-lang løypa skal ha en form for gafling ved fellesstart. Ved krevende
terreng bør A-kort løypa legges nærmere B-nivå. C-løypa bør være enkel C-nivå.

Vinter-Jukola har fokus på god løype- og kartkvalitet. Det bør velges rutinerte løypeleggere og det skal være god kvalitet på
løyper og karttrykk. Det skal være EKT på alle poster, resultater legges ut på Eventor etter arrangementet. Alle løp legges ut i Eventor, med påmeldingsfristen kvelden før hvert enkelt løp. PM/kort informasjon om løpet skal legges ut på Eventor senest to dager før løpet.
Startkontingent kroner 30 pr. startende løper, som faktureres etter siste løp.
Vinter-Jukola arrangeres i utgangspunktet som fellesstart, med fremmøte 18.00 og start 18.30. Arrangøren oppfordres til å åpne for at løpere som ønsker å starte individuelt kan gjøre dette, først og fremst i tiden FØR fellesstarten.