Skiensmila 2020 søndag 1. november

Skien Ok ønsker velkommen til den tradisjonsrike Skiensmila som har vært arrangert siden 1975. Se egen resultatliste på Eventor.

Årts utgave har arena ved modellbilbanen på Geiteryggen, Skien. Merket fra Rv 36 Voldsvegen.
Kart: Geiteryggen, 1:10.000 (Skiensmila) og 1:7.500 (Halvmila) /5m. Revidert
2020.
Terreng: Grovkupert. For det meste åpen flott furu- og granskog. Noen stier. Løypene unngår de fleste hogstfeltene. Det er lagt opp til veivalgsmuligheter, så det gjelder å være lur og orientere selvstendig.
Vask: Våtklut og medbrakt vann. Tenk smittevern.
Klasser og løyper: Skiensmila 10 km:
H-16 H17 H50
D-16 D17 D50
Halvmila 5 km: Ingen klassedeling