Treningsinspirasjon med Carl G. Kaas

7b8bab38-d828-452e-9722-d00d0d19a04b.png__605x393_q85_crop_subsampling-2_upscale

Rekrutteringsturne og «Møt en mester».

Fornøyde deltakere lot seg bli treningsinspirert av Carl Godager Kaas i Skien fritidspark 4. november.

På treningsplanen sto stafetter, løpsteknikk, retningsløping og «jubling», noe som falt i smak hos de de 35 deltakerne fra fylket som inspirerte o-Norge med junior-Vm i sommer.

I dag var det deres egne ungdommer som lot seg motivere av Carl Godager Kaas.

Verdensmesteren fra 2010 ga gode treningseksempler på styrke og stabiliseringsøvelser, og på et tidspunkt lå han langflat på gulvet for å få frem poenget om at en må «stive av» nede i buken for å få utbytte av øvelsen.

Ellers ga han711d4242-3a5c-4d71-8425-e1d852429391.png__605x559_q85_crop_subsampling-2_upscale de unge et innblikk i den veien han har gått fra ungdom til heltidsatsende o-løper, hva som motiverer han og hvordan satsningen hans har utviklet seg så langt.
I tillegg viste han flere karteksempler fra neste års hovedløpskart, noe som førte til intens diskusjon mellom ungdommen og verdensmesteren om veivalg og taktikk.

Under seansen for «Rekruttere og beholde» hadde Telemark O-krets invitert Hedrum o-lag fra Vestfold for innledning. Tom Aasrum fra klubben i nabofylket kunne fortelle at de har hatt et aktivitetsmål om å øke antall starter med 100 hvert år de fem siste årene, og har klart det!

Dette har gjort at i Hedrum o-lag er alle løp og alle medlemmer like viktige uavhengig av alder og nivå.

Nettopp dette bet deltakerne fra Telemark seg merke i, og pekte på at om vi skal bli flere o-løpere, må vi ha rom for alle som er med. Både de som bare
deltar på trening og lokale løp på ukedager, og de som reiser land og strand rundt på løp.

Forsamlingen var også enig om at en heller ikke skal undervurdere verdien av ildsjeler som gjør noe ekstra.

Unni med vafler i all slags vær, SMS fra Roger, ungdomskvelder og turer av ulikt slag er alle eksempler på inspirerende moment som skaper sosialt lim i gruppen.

image8_2-470.jpg__1200x650_q85_crop_subsampling-2Øvre Telemark er et «hvitt område» med lite aktivitet på orienteringsfronten. Dette skal kretsleder Kjell Meen følge opp, sammen med de lokale ildsjelene, med mål om å løfte aktivitetsnivået.

 


c3623628-71a0-4c97-aa81-bb801bd81ade.png__605x480_q85_crop_subsampling-2_upscale98c59076-207b-4127-a0a7-c7212732b8c5.png__605x399_q85_crop_subsampling-2_upscale
rekrutt_turne_2015.jpg__1200x650_q85_crop_subsampling 2