POL’s nye styre er valgt.

På årsmøte 2. mars 2017 ble POL’s nye styre valgt. Det nye styre består av:

Leder: Jon Skriubakken

Sportslig leder og nestleder:  Magne Wiig Mathisen

Rekruttutvalget: Lars Ole Thunold

Kart og arrangement: Jan Gatevold

Økonomi: Hilde Vassend

Informasjon og klubbmiljø: Atle Remme

I tillegg til å være styremedlemmer er de ledere for hver sine seksjoner og utvalg.