NM sprint med gode POL resultater!

Solid innsats og flotte resultater av POL-erne på NM Sprint på Hovseter i Oslo. Une og Anine med henholdvis 4. og 35. plass i D17-18, Tobias og Anders med henholdsvis 10. og 41. plass i H17-18 og Halvard med 9. plass i H 19-20. Klubben gratulerer de flinke ungdommene.