KM langdistanse lørdag 28. august

Botne Skiklubb Orientering og OTO inviterer til kåring av kretsmestere i orientering
individuell langdistanse for Vestfold og Telemark.

Frammøte
Merket fra Fv 308 Tjøme sentrum. Parkering opptil 500 m fra samlingsplass.
Kart
Utsnitt av kartet Tjøme som ble brukt under NM 2019.
M7500 for alle løyper begge dager.
Ekv. 5 m. Utgitt 2019, noen oppdateringer i 2021.
Terreng
Terrenget er et tradisjonelt små-kupert kystterreng som deles opp av små jorder, grusveier
og stier. Toppen av kollene preges av åpen furuskog med lyng og god løpbarhet.
Mellom kollene er det partier med undervegetasjon og grønne områder hvor
løpbarheten er dårligere enn oppå kollene.
Løping på jordene er forbudt.
Kvitteringssystem
Emitag. EMITag kan også leies for kr 50,-. Eventuelt tap av denne brikka må erstattes.
Kart og løyper blir tilgjengelig på Livelox umiddelbart etter løpene.
Småtroll, barneparkering og kiosk
Ut fra smittesituasjonen tilbyr vi ikke småtroll, barneparkering eller kiosk.
Dusj, vask og toalett
Toaletter ved samlingsplass. Våtklut.
KM Vestfold og Telemark 2021
Lørdag 28. august Langdistanse
Påmelding
Eventor innen tirsdag 24. august kl 23:59. Etteranmelding på Eventor inntil torsdag 26.
august kl 18:00. Ingen påmelding etter dette.
Start
Første ordinære start kl 11:00. Det er ca 1 km å gå langs veg til start.
A, B-, C-, N-klasser har fri start fra kl 11:00. Siste start for alle når siste ordinære løper har
startet. N-åpen har start fra kl 10:00.
Startkontigent
D/H -16 år kr 100,- Etteranmeldingsgebyr kr 50,-
D/H 17- år kr 200,- Etteranmeldingsgebyr kr 100,-
Ingen etteranmeldingsgebyr 12 år og yngre. Ingen gebyr for brikkeendring.
Premiering
Premier til alle opp til og med 12 år.
1/3 premiering i klassene fra 13 – 16 år.
1/8 premiering i klassene 17 – 21år.
KM-medaljer utdeles i klassene D/H 13-14, D/H 15-16, D/H 17-18, D/H 19-20 og D/H 21-