KM helg 27. – 28. august

Velkommen til Kretsmesterskap langdistanse og stafett Vestfold og Telemark o-krets
27.-28. august 2022.

Porsgrunn Orienteringslag ønsker alle store og små orienteringsløpere velkommen til årets
KM-helg i Kilebygda i fjorårets NM-terreng.


FRAMMØTE: Kilebygda skole. Merket fra FV356 mellom Porsgrunn og Drangedal. Ca 500-
800 meter å gå til arena.

ARENA: Idrettsmyra. Kiosk og toaletter på arena. Tilbud om småtroll. Barneparkering
kan tilbys ved behov; påmelding til løpsleder i forkant.


KART: Utsnitt av kart «Rognsbru-Fjeld» utgitt til NM-uka 2021.
Målestokk: 1:10.000 og 1:7.500. Ekvidistanse: 5 m
Postbeskrivelse er trykt på kartet. Det er løse postbeskrivelser på start.


TERRENG: Realt skogsterreng med både lettløpte fururabber og detaljrike områder med
krevende kartlesing. Terrenget består hovedsakelig av furuskog med god
løpbarhet, men det er også områder med storvokst granskog og enkelte
områder med yngre og tettere granskog. Det er stort sett fin bunn med mose
og blåbærlyng. Det er moderat kupering i løpsområdet. Det er en del skiløyper
og stier i området rundt arena som de enkleste løypene vil benytte.

KM-langdistanse 27. august

Ca 400 meter fra arena (5-10 min). Start fra kl 13:00. N-åpen kan starte fra kl
12:00.

Påmelding KM langdistanse: https://eventor.orientering.no/Events/Show/15970

KM-stafett 28. august

Fellesstart på arena fra kl 11:00.Åpne klasser har også start fra arena.

Påmelding KM stafett:  https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4686

Bli med da vel! Påmeldingsfrist er mandag 22. august.