Klubbutvikling 29. mars på Kjølnes

Vi er stolte av hva vi får til i klubben vår – og vi vil bli enda bedre. Derfor inviterer vi til en
ettermiddag der vi ønsker å høre din mening.
Vi inviterer klubbens medlemmer (14 år +) til å delta i en klubbprosess i samarbeid med
Henning Bratland Carlsen fra Norges Orienteringsforbund tirsdag 29. mars kl. 17:30-21:30
på Klubbhuset vårt på Kjølnes.

Påmelding gjøres til janne.torill.larsen@skien.kommune.no eller sms til mob: 99 30 50 60.

Det legges opp til at alle som kommer deltar aktivt.
Vi ønsker hver og en hjertelig velkommen – deres innspill er verdifulle!
Klubben byr på pizza, kake og drikke! Det blir tid til en quiz/kahoot også!

Hilsen Styret.