Styreprotokollen 1946-64

Styreprotokoll 1948-64

Styreprotokoll 1948-64

Referater fra styremøter og årsmøter i Porsgrunn OL’s første aktivitetsår, 1946 – 1964, ble ført i en A4-protokoll med stive premer.

Innholdet er forografert side for side og overført til års dokumenter. Tilsvarende har skjedd med en Oppmannsprotokoll som ble benyttet i perioden 1948-1953.

Endog informasjonsmøtet 14.oktober 1946 i regi av
IF Urædds friidrettsgruppe er referert!

Styreprotokollen 1946       Styreprotokollen 1947
Styreprotokollen 1948       Styreprotokollen 1949
Styreprotokollen 1950       Styreprotokollen 1951
Styreprotokollen 1952       Styreprotokollen 1953
Styreprotokollen 1954       Styreprotokollen 1955
Styreprotokollen 1956       Styreprotokollen 1957
Styreprotokollen 1958       Styreprotokollen 1959
Styreprotokollen 1960       Styreprotokollen 1961
Styreprotokollen 1962       Styreprotokollen 1963
Styreprotokollen 1964

Oppmannsprotokollen 1948-1953