Klubbhuset

Kjølnes gård

Klubbhuset vårt, Kjølnes Gård ligger nær sentrum, rett bak Porsgrunnshallen. Kjølnes gård ligger her

Regler for bruk av klubbhuset

Som navnet tilsier, er Kjølnes Gård en gammel gård. POL og POT (Porsgrunn og Omegn Turistforening) har i fellesskap leid gården av Porsgrunn kommune. Kjølnes Gård fungerer som møtelokale og lager for begge foreninger. Kjølnes gård inneholder Stue/møtelokale for inntil 50 personer. Det er kjøkken i tiknytning, dog ikke storkjøkken. I 2. etg disponerer vi diverse lager-rom, samt et lite møterom. Huset har toaletter, men ikke dusj. I låven disponerer vi lagerareale for lagring av arrangementsmateriell.

Seksjoner og utvalg kan benytte huset til møter og aktiviteter, men husk å skive inn i kalender på kjøkkenet på kjølnes Gård. Lokalet kan lånes av klubbens medlemmer til private arrangementer som barnedåp, konfirmasjon og sammenkomster på dagtid eller helg, dog ikke utover kl. 23.30. Henvendelser angående lån rettes til leder av klubbhuskomiteen.(Se fane Kontakt oss)