Bli medlem

For å bli medlem ønsker vi at du bruker denne siden, https://medlemskap.nif.no/23254, for å opprette bruker og legge inn informasjon. Da får vi automatisk inn alle data.

Benytt skjema for innmelding.

(Alternativt kan man benytte innmeldingsblankett , og sende den i en e-post til pol@porsgrunnol.no

 

Satsene for medlemskontingent, gjeldende fra 2022, ble vedtatt på POLs årsmøte 18, februar 2022.

  • Familiemedlemskap: hovedmedlem kr 600 + husstandsmedlem kr 50,-
  • Enkeltmedlemskap over 21 år kr 500,-
  • Enkeltmedlemskap under 21 år kr 350,-
  • Enkeltmedlemskap nybegynner kr 150,- ( inkl. deltakelse i POL-karusellen)
  • Støttemedlem kr 200,-
  • Turo-medlem  kr. 200,-

Faktura blir sendt ut til registrerte medlemmer på mail. Innbetalingen skjer til kontonr. 2670 09 55418