Kjølnes gård

Nå har en flittig gjeng reparert lekkasjen på taket på Kjølnes gård. Med god hjelp fra Fjellstad AS fikk vi låne en stilling. Den kom med lastebil helt gratis. Fra Isola fikk vi levert tak-duk, også helt gratis. Med fagfolk på plass gikk jobben meget bra. POL og POT kom utrolig billig fra jobben. Det har vært 4 mann på jobben, Kay (fra POL), Mogens, Tormod og Jakob (fra POT).