NM-senior 1954

 

NM-senior_1954Varden_2012-02-04

NM-senior menn i 1954 var det knapt 8 år gamle Porsgrunn Orienteringslags første store arrangement.
Samlingsplass og mål var Tråk gård i Bamble.
Innløpingen til mål skjedde under låvebrua på gården. Låven på gården lå der administrasjonsbygget til Rafnesanleggene ligger i dag. Mål og løpsområdet var hemmelig inntil start.
Deltakerne ble innlosjert på Vallermyrene leir og kjørt i buss til Tråk gård med ferge Brevik-Stathelle over Brevikstrømmen.

NM-komitéen skrev en fyldig protokoll, som vises nedenfor, over sin virksomhet. Protokollen er fotografert side for side og overført til et PDF-dokument.

NM-komitéen fikk også laget en 16-mm fargefilm fra arrangementet. Fotograf var Richard Larsson som drev fotoforretning i Porsgrunn i mange år. Filmen ble vist som forfilm på Porsgrunn Kino. Klubbens filmkopi, dessverre uten lyd, er overført til DVD og inngår i klubbens «DVD-videoarkiv».

Varden 04-10-1954
NM-PROTOKOLL
NM-PROGRAM
NM-PRESSEKLIPP
NM-PROGRAMANNONSER