Fjelløp i Vinje 18.-19. juli

Velkommen til fjelløp i Rauland 18.-19.- juli 2020. I år bruker vi fjellterrenget «Silkedalen» første dag og skogsterrenget ved Holtardalen andre dag. Arena begge dager blir ved varmestua i Rauland skisenter, Holtardalen.

Som en følge av koronasituasjonen vil arrangementet bli litt annerledes enn vi vanlig er vant til. Myndighetenes krav til smittevern vil bli fulgt. Dette innebærer bl.a. færrest mulig på arena (pr nå er det 200 personer som gjelder etter 15.juni), ingen premieutdeling (men selvbetjent for barn og ungdom), 1-meterstandarden, lang startperiode, resultater på nett (kanskje online). Der vil det også stå noe om koronatiltak på arena, start og mål.

Frammøte
Holtardalen skisenter, Rauland, Vinje kommune
Kart og terreng lørdag
Silkedalen 1:20 000/15000/10000, ekv. 5 m. Åpent grovkupert fjellterreng stort sett over 1000 moh. God sikt. Veivalga teller. Noe bevokste skrålier ned til arena.
Kart og terreng Søndag
Holtardalen 1:10 000 og 1:7 500, ekv. 5 m. Moderat kupert fjellterreng med mye myr og glissen skog. Lettløpt og oversiktlig, men mye likt. Viktig med god kontroll.
Start
Første ordinære start kl. 11 begge dager. Åpne klasser har fri start fra kl 10. Inntil 30 min gange til start lørdag.
Startperiode vil komme frem av PM etter gjeldene koronaretningslinjer i juli.

Påmelding til løpene i Eventor.