Borgertoget 17.mai 2017

 

 

 

 

 

Første gang klubben stilte i Borgertoget var i 1978 mao. for 40. gang i år.
I 1978 utgjorde POL-innslaget 130 personer. I år var vi ca. 60 og trolig flere
enn i fjor. Bra utvikling.
I 1978 hadde klubben ikke noe fane. Da så vi slik ut i toget

Fane fikk vi først i 1982. Da stilte ca. 100 POL-ere i toget.
Fana ble laget av Gerd og Tor Ausen.

Informasjon om andre POL-flagg og POL-faner finner du her.http://porsgrunnol.no/klubben/flagg-og-faner/