Jon gjenvalgt som leder for POL

VM i orientering 2012 078Et 20-talls antall personer  hadde møtt opp til et rolig årsmøte

Eli Marie Wiig ledet forsamlingen gjennom årsberetning, regnskap, planer, budsjett, forslag og valg med stø hånd.

Selv om antall medlemmer i yngste aldersgruppe (under 12 år) viser økning viser klubbens totale medlemstall
en svak nedadgående trend. Dette vekker litt bekymring. Økonomien er god med et solid årsoverskudd
på ca. kr. 200 000. «Fjelløpet 2014» ga et bra overskudd. I tillegg er betydelige folkehelsemidler blitt klubben til del i forbindelse
med nysatsingen «Grønne Porsgrunn-turer».

2015-planene er stort sett en videreføring av tidligere årsplaner. Nytt i 2015 og 3 år framover er at styret fikk fullmakt til å bruke
inntil kr. 50 000,- pr. år i 3 år til tiltak for å styrke og utvikle ungdomsgruppa.

Medlemskontingenten i 2015 blir uendret fra 2014. Videre dekker klubben i 2015 all deltakelse i «VinterJukola» og «Grenlandskarusellen».
Ungdomsgruppa får i 2015 også dekket startkontingenten i SG 2015.

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb i forkant av årsmøtet. Alle plasser, unntak «Leder av Informasjon- og klubbmiljøseksjonen» og
«Redaktør» for «POL-posten» var besatt. De fleste hadde  tatt gjenvalg.

Jon Skriubakken tok gjenvalg som leder. Med seg i styret fikk han:

Magne Wiig Mathisen som ny sportslig leder.
Hans Chr Meen   tok gjenvalg som leder av «Rekrutt- og ungdomsseksjonen»
Hilde Vassend tok gjenvalg som leder av «Økonomiseksjonen»
Jan Gatevold tok gjenvalg som leder av «Kart- og arrangementseksjonen»

Tillitspersonlista

På et medlemsmøte før årsmøtet ga Dag Ausen informasjon om JWOC 2015.
Klubbens medlemmer vil i løpet av et par uker få informasjon om hvilke arbeidsoppgaver
de er tiltenkt, og hviket overnattingstilbud klubben har til dem som ikke har egne
overnattingstilbud i Rauland-området.

En foreløpig årsberetning kan leses her.

En oppdatert årsberetning med regnskap og budsjett vil komme i nær framtid.