Årsmøte 16. februar

Kjære alle POLere,

Vedlagt er innkalling til medlemsmøte og  årsmøte torsdag 16. februar kl 18.00 på klubbhuset på Kjølnes Gård.

Sett av datoen allerede nå – spennende år vi går inn i. Nytt klubbhus, gode diskusjoner, turer og stafetter og kanskje blir det kake?

Medlemsmøte
• Informasjon om kommende sesong, bl.a. klubbturer og stafetter
• Status klubbhus og Kjølnes gård
Det serveres kaffe, brus og kaker.
Årsmøte
Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 3. februar 2022. Forslag sendes på
e-post til pol@porsgrunnol.no. Styret vil behandle innkomne forslag og sende ut saksliste og
sakspapirer med forslag til vedtak 1 uke før årsmøtet i tillegg til å legge dokumentene ut på
www.porsgrunnol.no.
Vel møtt!
Styret

Porsgrunn orienteringslag