Årsmøteunderlag er lagt ut.

Årsmøtepapirer:

Organisasjonsplan
Årsberetnning-2016
Resultatregnskap-2016
Resultat og balanse-2016
Budsjett-2017
Forslag til medlemsmkontingent 2017

Hei alle POL’ere ! 

Vedlagt er innkalling til årsmøte med medlemsmøte 2. mars kl 18.00 på klubbhuset på Kjølnes gård.
Det vil bli et medlemsmøte med et tilpasset opplegg for ungdom – så viktig at ungdommen også mobiliserer.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes inn seinest 20. februar. Info i vedlegget.

Saksdokumenter vil bli sendt ut ca. 2 uker før møtet. 
Vi oppfordrer alle til å møte og bli med å feire 2016, være med å planlegge 2017 og påvirke utviklingen til POL. 

Mvh

Jon Skriubakken

Leder

POL