Vinter-Jukola 2019 oppstart 30. oktober

Høsten er her og planleggingen av Vinter-Jukola 2019-2020 er i full gang!

Oppstart blir onsdag 30.oktober fra Langangen Skole. Deretter løp hver onsdag fram til utgangen av mars, kun med opphold for jule- og vinterferie.

Vinter-Jukola arrangeres i som fellesstart, med fremmøte 18.00 og start 18.30. Løpere som ønsker å starte individuelt kan gjøre dette, først og fremst i tiden FØR fellesstarten.

Tre løyper: A-lang, 40-45 minutter. A-kort, 30-35 minutter. C-løype, 20-25 min. A-lang løypa skal ha en form for gafling ved fellesstart. Ved krevende
terreng bør A-kort løypa legges nærmere B-nivå. C-løypa bør være enkel C-nivå. Løpene legges hovedsakelig i skogen så sant forholdene tillater det. Arrangørene bør ha en «reservearena» til bruk ved store snømengder.
Vinter-Jukola har fokus på god løype- og kartkvalitet. Det bør velges rutinerte løypeleggere og det skal være god kvalitet på karttrykk.