Uttakskriterier stafetter 2019

Tiomila, 27.-28.04:

Ungdomsklasser:

 • Vestfold 2-dagers 30.3 og 31.03
 • Skjønn

Dame og herreklasser:

 • NM-natt, 12.04 + Smålenene-løpet (NC), 14.04
 • Vestfold 2-dagers, 30.3 og 31.03
 • Skjønn

NM-sprint stafett, 26.05:

 • NM-sprint, 25.05
 • Skjønn

Jukola/Venla, 15.-16.06:

 • KM-mellomdistanse, 19.05
 • Tio-mila, 27.-28.04
 • Skjønn

KM-sprintstafett, 25.08:

 • HL-sprint, 04.08
 • O-festival sprint, 28.06
 • KM-sprint, 18.05
 • Skjønn

KM-stafett, 01.09:

 • KM-lang, 31.08
 • Skjønn

NM-stafett, 15.09:

 • KM-stafett, 01.09
 • KM-lang, 31.08
 • Skjønn

NM-stafett jr, 22.09:

 • NM-mellomdistanse, 14.09
 • NM-stafett sr, 15.09
 • O-idol, 21.09
 • Skjønn

Prinsipper for uttak:

Der løpere har løpt i samme klasse eller i løyper med tilsvarende fysisk og teknisk vanskelighetsgrad vurderes kilometer-tider. Dersom løper(e) som ikke har løpt uttaksløp skjønnsmessig vurderes opp mot hverandre sees det på tidligere løp der begge har konkurrert.  Løp nærmest i tid tillegges mest vekt. Skjønnsmessig vurderes også potensiale til den enkelte løper i den løpstype og det terreng konkurransen går i.

I stafetter hvor vi stiller flere lag i samme klasse skal førstelaget prioriteres slik at laget blir best mulig, mens ytterligere lag kan vurderes satt opp slik at de styrkemessig blir like. I stafetter hvor det er hovedklasser (f.eks KM-klasser) skal lagene i disse klassene prioriteres fremfor andre klasser.

UK består i 2019 av:

 • Sportslig leder; Magne Wiig Mathisen
 • Medlem Ungdomsutvalg; Hilde Kristine Rosenvold
 • Leder jr/senior-utvalg; Thore Kornmo

Ved rangering/uttak som angår medlemmer av egen husstand tas berørt UK-medlem ut av uttaksbehandlingen av den aktuelle løperen. I dette tilfellet kan annet medlem av sportslig utvalg tas med i uttaksbehandlingen dersom gjenværende UK-medlemmer er uenige.