Sommerløp i Porsgrunn 13.6

Porsgrunn o-lag inviterer til Sommerløp på Heistad i Porsgrunn lørdag 13. juni.

Porsgrunn O.L. vil endelig arrangere et tradisjonelt o-løp igjen. EKT vil bli brukt som stemplingssystem.

Arena
Rulleskiarenaen ved Heistad-hallen. Vi merker til arena fra E18 i kryss 50 (fra øst) og kryss 51 (fra vest).
Det er god plass på arena og bra med parkeringsmuligheter. Følg anvisning ved ankomst arena. Vi ønsker at man oppholder seg kortest mulig tid
på arena. Merk at de nasjonale reglene tilsier at max 50 pers kan være på arena samtidig. Derfor vil det bli satt opp startpuljer med max 50 løpere i
hver pulje.

Kart og terreng
1:5000, 5 m. ekv. synfart og utgitt 2018. Oppdatert 2019 og 2020. Småkupert nærterreng med mange små og store stier. Blandingsvegetasjon med
varierende tetthetsgrad. En del skogsdrift. Innmark og hager er forbudte områder; respekter dette!

Påmelding
Påmelding på Eventor innen onsdag 10. juni kl 24. Etteranmelding ikke tilgjengelig for dette arrangementet.

Start
Ordinær start fra kl 10:00. Under påmelding i Eventor må du velge startpulje under «ekstratjenester».
Arrangøren tar forbehold om at pulje 4 utgår, dersom antall påmeldte ikke overstiger 3 startpuljer. Samt retten til å flytte deltagere mellom puljene,
dersom noen puljer blir fulle (over 50 pers). Alle vil bli tildelt starttid også N-åpen og D/H9-12 klassene. Alle møter direkte på start og
oppholder ikke seg ved samlingsplass før eller etter løpet.


Startpulje Starttid
1 10:00 – 11:15
2 11:30 – 12:45
3 13:00 – 14:15
4 14:30 – 15:45

Velkommen til sommerløp på Heistad.