Rekruttrening 2021

Covid 19:
Det blir rekrutttrening/POL-karusell som vist på planen fra 20.4! Men på grunn av smittesituasjonen blir det inntil videre kun lagt opp ulike løyper som rekruttene, sammen med sine foreldrene, kan gå/løpe gjennom. Det blir dessverre ikke noe felles oppvarming og aktiviteter. Dette for å unngå større ansamlinger av rekrutter og foreldre. Men vi satser på at vi kan gjøre mer felles etter hvert!

Vel møtt og husk vanlige smittevernregler!

Les mer…