Stolpejakten 2019


Stolpejakten 2019 i Porsgrunn er en del av Stolpejakten Grenland.
I 2019 er det 100 stolper i Porsgrunn: 75 grønne, 15 blå og 10 røde. De grønne stolpe er satt ut i bygatene i Porsgrunn sentrum. Blå og røde stolpe er i skogsterreng i og rundt bysentrum. Røde stolper er vanskligst tilgjengelig.
Last ned appen Stolpejakten og registrer deg. 10 000 eksemplarer av en kartbrosjyre som dekker Porsgrunn sentrum og omegn. Noen eksemplarer av kartbrosjyren er tilgjengelig hos Dyhring Bokhandel i Storgata og kommunens service-senter.
Kartutsnitt i målestokk 1 : 5000 kan også lastes ned gratis fra www.stolpejakten.no

GRØNNE PORSGRUNNTURER
I 2019 er det også satt ut 50 stolper i Porsgrunn sentrum for «Grønne Porsgrunnturer 2019».
Stolpebesøk han registreres på www.turorientering.no/porsgrunnol 
på samme sted kan også kartutsnitt i 1 : 5 000 lastes ned gratis.

                                                               GOD TUR !