Medlems- og Årsmøte 13.feb

Torsdag 13. februar 2020

Alle medlemmer i Porsgrunn Orienteringslag inviteres til å delta på POLs årsmøte TORSDAG 13.
februar 2020
i klubblokalet på Kjølnes Gård. I forkant av årsmøtet arrangeres det et medlemsmøte.
Medlemsmøte kl 18.00
Det serveres kaffe, brus og kaker.
Årsmøte ca. kl. 18.45
Forslag til saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle lagets årsmelding
 • Styret legger årsmeldingen fram til behandling
 1. Behandle lagets regnskap i revidert stand
 • Styret legger revidert regnskap fram til behandling
 1. Behandle innkomne forslag og saker
  a) Årsplaner for 2019
 • Styret legger årsplaner fram til behandling
  b) Andre innkomne forslag
 1. Fastsette kontingent
 2. Vedta lagets budsjett
 • Styret legger fram budsjett for 2019
 1. Behandle lagets organisasjonsplan
 2. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder (sportslig leder)
  b) Ytterligere 5 styremedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 vara for neste årsmøte
  Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 26. januar 2020. Forslag sendes på e-post til pol@porsgrunnol.no. Styret vil behandle innkomne forslag og sende ut forslag til vedtak 1 uke før årsmøtet i tillegg til å legge dokumentene ut på www.porsgrunnol.no.
  Vel møtt!
  Styret