Organisasjonsplan

Organisasjonskart

Organisasjonsplan for Porsgrunn Orienteringslag
Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 31.januar 2011.

Styret
Leder
Sportslig leder (nestleder)
Styremedlem rekrutt og ungdom. Ansvarlig for barneidrett.
Styremedlem økonomi
Styremedlem kart- og arrangement
Styremedlem informasjon og klubbmiljø

Sportslig seksjon
Junior- og seniorutvalg (leder + 1-3 medlemmer)
Rekruttutvalg (leder + 2-4 medlemmer)
Ungdomsutvalg (leder + ungdomsrepresentant + 0-2 medlemmer)
Sportslig leder er samtidig leder for junior- og seniorutvalg.
Styremedlem rekrutt og ungdom er samtidig leder for rekruttutvalg eller ungdomsutvalg.

Økonomiseksjon
Sponsor- og markedsutvalg (leder + 1-2 medlemmer + draktansvarlig)
Regnskapsutvalg (kasserer + kasserer startkontingent)
Styremedlem økonomi er samtidig kasserer eller leder sponsor og markedsutvalg.

Kart- og arrangementsseksjon
Arrangementsutvalg (leder + 1-2 medlemmer)
Kartutvalg (leder + 1-2 medlemmer)
Materialforvalter
Tur-o utvalg (leder + 1-2 medlemmer)
Styremedlem kart- og arrangement er samtidig leder for arrangementsutvalg eller kartutvalg.

Informasjon- og klubbmiljøseksjon
Nettside-utvalg (nettsideredaktør + 1-2 medlemmer)
POL-posten (redaktør + 2-5 medlemmer)
Fest- og bevertningskomitè (leder + 1-3 medlemmer)
Klubbhus-utvalg (leder + 1-2 medlemmer)
Styremedlem informasjon og klubbmiljø er samtidig leder av et av underutvalgene.