Kontaktpersoner

Leder Jon Skriubakken 917 08120
 
Styremedlem Magne Wiig Mathisen 90527095
 
Styremedlem Jan Gatevold 976 2068
 
Styremedlem Hilde Vassend 922 9387
 
Styremedlem Hans Christian Meen 3555 3851
 
Styremedlem  Målfrid Hålimoen  
 
     
 
Leder senior-juniorutvalg Thore Kornmo 922 50419
 
Leder rekruttutvalg
 
 
 
Leder ungdomsutvalg  Magne Wiig Mathisen 90527095
 
Leder arrangement og kartseksjon Jan Gatevold 97632068
 
Arrangementplanlegger Jan Gatevold 97632068
 
Leder kartutvalg Thore Kornmo 92250419
 
Leder turorientering Dag Ausen  930 59316
 
Leder økonomiseksjon Hilde Vassend 92289387
 
Kasserer Hilde Vassend 92289387
 
Kasserer startkontingenter Dagfinn Torpe 41458335
 
Draktansvarlig Hilde Rosenvold  90924076 
 
Leder informasjon og klubbmiljø-seksjon Målfrid Hålimoen  
 
Redaktør POL-posten    
 
Leder klubbhusutvalg Dag Ausen  930 59316
 
Leder fest- og bevertningskomité Anniken Ausen 456 66327
 
Nettsideutvalg Magne Klovning 915 10004
 
Nettsideredaktør Magne Klovning 915 10004
 
Hovedrevisor Hege Bakke 915 95792
 
Leder valgkomité Lars Ole Thunold  971 55748