Kontaktpersoner

Leder Jon Skriubakken 917 08 120
 
Styremedlem Magne Wiig Mathisen 905 27 095
 
Styremedlem Jan Gatevold 976 32 068
 
Styremedlem Hilde Vassend 922 89 387
 
Styremedlem Runar Torpe Lien 971 20 155
 
Styremedlem Anniken Ausen 456 66 327
 
Styremedlem  Anine Lie 900 98 504
 
     
 
Leder rekruttutvalg
Runar Torpe Lien
951 20 155
 
Leder ungdomsutvalg  Lars Ole Thunold 971 55 748
 
Leder arrangement og kart Jan Gatevold 976 32 068
 
Arrangementplanlegger Jan Gatevold 976 32 068
 
Leder kartutvalg Thore Kornmo 922 50 419
 
Leder turorientering Dag Ausen  930 59316
 
Leder økonomiseksjon Hilde Vassend 922 89 387
 
Kasserer Hilde Vassend 922 89 387
 
Kasserer startkontingenter Dagfinn Torpe 414 58 335
 
Draktansvarlig Hilde K. Rosenvold 909 24 076 
 
Leder informasjon og klubbmiljø Anniken Ausen 456 66 327
 
     
 
Leder klubbhusutvalg    
 
Leder fest- og bevertningskomité Anniken Ausen 456 66 327
 
Nettsideutvalg Magnus Aarhus Kinn 986 44 355
 
Nettsideredaktør Hilde K. Rosenvold 909 24 076
 
Hovedrevisor Hege Bakke 915 95 792
 
Leder valgkomité Bjørn Lie 958 24 045