Bli medlem

For å bli medlem ønsker vi at du bruker denne siden, https://medlemskap.nif.no/23254, for å opprette bruker og legge inn informasjon. Da får vi automatisk inn alle data.

Benytt skjema for innmelding.

(Alternativt kan man benytte innmeldingsblankett , og sende den i en e-post til postmaster@porsgrunnol.no)

 

Satsene for medlemskontingent, gjeldende fra 1. januar 2009, ble vedtatt på POLs årsmøte i november 2008.

  • Familiemedlemskap kr 800,
  • Enkeltmedlemskap over 21 år kr 500,-
  • Enkeltmedlemskap under 21 år kr 350,-
  • Enkeltmedlemskap nybegynner kr 300,- ( Første år kr. 100,- inkl. deltakelse i POL-karusellen)
  • Støttemedlem kr 200,-
  • Turo-medlem  kr. 200,-

Innbetalingsblanketter blir sendt ut til registrerte medlemmer. Innbetalingen skjer til kontonr. 2670 09 55418