Bankkonti og org.nr

Porsgrunn Orienteringslag

Org.nummer: 980 619 427

Bankkonto 2670.09.55418
Bankkonto startkontingent 2670.07.27253
Bankkonto løpstøy 2610.13.03682