Kart for salg

01 Bjorntvedt_09052007

Kart for salg 2014

 

Porsgrunn O-lag har orienteringskart over de fleste nærområder og større skogsområder innenfor kommunegrensa og også i nabokommunene. For ytterligere opplysninger og kjøp av kart kontakt: Kartutvalget v/Thore Kornmo, thore.kornmo@sf-nett.no, 922 50419