Kartmøte i Telemark O-krets 9.april

Kartmøte 9. april kl 19.00 i Skien fritidspark

Følgende saker settes på dagsorden:

  • Organisering av kartarbeidet
  • Kartkontroll
  • Kartplaner
  • Rapportering til kretsen
  • Valg av medlemmer til teknisk utvalg i kartråd

Kretsen inviterer alle lag til å delta med 1 eller flere deltakere.

Påmelding på eventor: http://eventor.orientering.no/Activities/Show/2444

Hilsen Kretsstyret i Telemark O-krets