Innkalling til årsmøte og medlemsmøte

Alle medlemmer i Porsgrunn Orienteringslag inviteres til å delta på POLs årsmøte TORSDAG 17. februar 2022 i klubblokalet på Kjølnes Gård. I forkant av årsmøtet arrangeres det et medlemsmøte.
Vi satser på at smittesituasjonen bedrer seg, men styret vil vurdere situasjonen fortløpende.


Medlemsmøte
• Informasjon om kommende sesong, bl.a. klubbturer og stafetter
• Status klubbhus og Kjølnes gård
Det serveres kaffe, brus og kaker.

Årsmøte
Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2. februar 2022. Forslag sendes på
e-post til pol@porsgrunnol.no. Styret vil behandle innkomne forslag og sende ut saksliste og
sakspapirer med forslag til vedtak 1 uke før årsmøtet i tillegg til å legge dokumentene ut på
www.porsgrunnol.no.
Vel møtt!
Styret