Årsmøte 2016 med årsmøtepapirer

……

Årsberetning

Organisasjonsplan

Forslag til ny lov

Gjeldende lov

Innkallelse

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE
Alle medlemmer i Porsgrunn Orienteringslag inviteres til å delta på POLs årsmøte
TORSDAG 11. februar 2016 i klubblokale på Kjølnes Gård.
I forkant av årsmøtet arrangeres det et medlemsmøte.

Medlemsmøte kl 18.00
 Informasjon om kommende sesong, bl.a. klubbturer og stafetter
 Sluttrapport JWOC/SG
Det serveres kaffe, brus og kaker.

Årsmøte ca. kl. 18.45

Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 25. januar 2016.
Forslag sendes på e-post til pol@porsgrunnol.no.
Styret vil behandle innkomne forslag og sende ut forslag til vedtak 1 uke før årsmøtet i tillegg til å legge dokumentene ut på www.porsgrunnol.no.

Fullstendig innbydelse