Nett-Orientering

Nettorientering

Norges Orienteringsforbund har i samarbeid med Stein Turtumøygard fra Måren OK utarbeidet et interaktivt orienteringskurs.
Link til kurset: Nett-Orientering

 

«Nett-orientering» er et introduksjonskurs i kart og kompass for nybegynnere i klubb, skole eller andre interesserte. Kurset tar for seg grunnleggende momenter som kartegn, farger, ledelinjer, holdepunkter osv. på en morsom og lekbetont måte. Kurset består av 12 leksjoner som er indelt i to orienteringsløyper: » lett løype» og «litt vrien løype». Den lette løypen passer godt for nybegynnere som ikke har drevet med orientering før, mens den litt vriene løypen tar opp en del vanskelige moment som bruk av kompass og høydekurver og passer derfor best for de med litt erfaring. Vi håper at dette kurset kan være en hjelp til skoler og klubber i opplæringen i orientering. For mer informasjon om hvordan kurset kan brukes, se lærerguide på startsiden.

Spørmål angående kurset kan rettes til johanna.ring@orientering.no